UE – Rozwój przedsiębiorstwa BODY MOVE Maciej Piechota poprzez pozyskanie usług doradczych IOB

Firma BODY MOVE Maciej Piechota realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa BODY MOVE Maciej Piechota poprzez pozyskanie usług doradczych IOB

Cel projektu: Celem projektu jest pozyskanie usług doradczych o charakterze prorozwojowym mających
zwiększyć konkurencyjność i efektywność ekonomiczną firmy BODY MOVE MACIEJ PIECHOTA.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu powstanie dokumentacja doradcza prorozwojowa (w postaci analiz, opracowania wyników audytu, eksperckich rekomendacji i wytycznych), co pozwoli Wnioskodawcy na efektywne osiągnięcie pozycji konkurencyjnej i wzrost zyskowności.

Wkład Unii Europejskiej: 110 000 zł

 

Zadzwoń | 22 300 15 00